Info om GDPR

Den 25 maj börjar den nya lagstiftningen för GDPR att gälla och jag tänkte informera er om hur jag hanterar personuppgifter mm

När ni beställer böcker så ingår ni ett avtal och jag lagrar då uppgifterna som behövs för att slutföra affären. Dessa uppgifter är namn, adress, postadress, land, epost-adress samt eventuellt meddelande.

Beställer ni via Tradera erhåller jag även ert 'Tradera-namn' och mobilnummer.

Beställer ni via Tictail erhåller jag även ert mobilnummer.

Betalar ni via iZettle så får jag ditt namn samt epostadressen den vägen.

Betalar ni via Swish så får jag ditt namn och mobilnumret den vägen.

Betalar ni via Bankgiro, kort eller Paypal så erhåller jag namn, adress, postadress, epostadress.

Efter att affären är slutförd så sparas uppgifterna digitalt i ungefär 2 månader ifall det skulle bli något fel på leveransen, retur eller liknande. Därefter rensar jag bort er digitala beställning och de digitala uppgifterna manuellt. Uppgifterna är lagrade i upp till tre skyddade system; ett kundregister, ett bokföringsssystem och ett faktureringssystem. Inget av dem finns åtkomliga på internet.

Uppgifterna är dock även lagrade i pappersform för bokföringens skull och lagras då i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Uppgifterna kommer ej att användas för nyhetsbrev och andra utskick eftersom jag inte vill marknadsföra mig på det sättet.

Cookies och andra trackers används inte på hemsidan.VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du kan när som helst begära att bli raderad från kundregistret och köpkanalerna såvida inte du har ett pågående bokköp. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGLAGLIG GRUND
  
Hantering av bokköpAvtal
Beställningsrutin via iZettle, Swish, Tradera och TictailAvtal
Kontakt via mail med författarenIntresseavvägning
Besök på hemsidorna islinge-it.com och salenvandring.seIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke


Har ni några frågor mm? Skicka ett mail på